O projekcie

Nowe technologie w służbie terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

AUTMON to projekt mający na celu wykorzystanie technologii do wspierania procesu śledzenia postępów w terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Realizowany jest przez interdyscyplinarny zespół specjalistów z Politechniki Gdańskiej, Fundacji Hipoterapia oraz firmy Harimata. Dzięki połączeniu unikalnej wiedzy terapeutów, nowoczesnej technologii i doświadczenia biznesowego tworzymy rozwiązanie, które ułatwi pracę specjalistów pracujących z dziećmi.

W ramach projektu stworzone zostały aplikacje, które poza walorami edukacyjnymi posiadaj technologię pozwalającą na monitorowanie różnych aspektów funkcjonowania dziecka, m.in. jego uwagi czy zdolności rozwiązywania problemów. Monitorowane są także postępy dużej i małej motoryki dziecka. Jeżeli pomiar będzie się odbywał w regularnych odstępach czasu, możliwe będzie obserwowanie dynamiki zmian rozwojowych. Pozwoli to na identyfikację sfer, w których dziecko rozwijają się lepiej i tych, które wymagają intensywniejszego wspomagania.

Projekt zakończył fazę badawczą. Okazuje się, że analizując interakcję dziecka ze specjalnymi grami można przewidzieć postęp funkcjonowania dziecka z dokładnością (ang. accuracy) od 70 do ponad 80% w wybranych sferach. Do badanych sfer należy: motoryka mała i duża, umiejętności społeczne, komunikacja, wykonywanie instrukcji, reakcje na stymulacje wzrokowe, kontrola uwagi, zachowania stereotypowe oraz niepożądane. Najlepszą dokładność przewidywania osiągnięto, zgodnie z oczekiwaniami, dla motoryki małej. Dosyć dobre wyniki osiągnięto także dla sfery komunikacji oraz umiejętności społecznych – ten wynik jest raczej nieoczekiwany, a wyjaśnienie, dlaczego korzystanie z tabletu ujawnia postęp w tych sferach wymaga dalszych badań. Jeżeli jesteś zainteresowany dokładnymi wynikami naszych badań – przejrzyj zakładkę „wyniki projektu”. Jeżeli interesuje Cię wytworzona technologia – skontaktuj się z przedstawicielami konsorcjum.

 

Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Innowacje Społeczne II (IS/II).

ncbir logois2