O naszej technologii

1. Jaki jest cel i założenia projektu?

AUTMON to projekt mający na celu wykorzystanie nowoczesnych technologii do śledzenia postępów w terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, realizowany przez interdyscyplinarny zespół specjalistów z Politechniki Gdańskiej, Fundacji Hipoterapia oraz firmy Harimata. Dzięki połączeniu unikalnej wiedzy terapeutów, nowoczesnej technologii i doświadczenia biznesowego tworzymy rozwiązanie, które ułatwi pracę różnych specjalistów pracujących z dziećmi.

2. Jakie rozwiązanie powstanie w efekcie realizacji projektu?

W efekcie projektu AUTMON powstanie pierwszy na rynku, intuicyjny system wspomagający zautomatyzowane mierzenie postępów w terapii. Zostaną również stworzony szereg aplikacji edukacyjnych, które będą zawierać technologię pozwalającą na monitorowanie różnych aspektów funkcjonowania dziecka, m.in. jego uwagi czy zdolności rozwiązywania problemów. Monitorowane mają być również rożne aspekty motoryki dziecka, a dzięki grom służącym do rozwijania wiedzy o emocjach możliwe będzie również śledzenie emocjonalnego rozwoju dziecka – tego, czy dziecko prawidłowo rozpoznaje wyrażane uczucia i reaguje na nie. Pomiar będzie się odbywał w regularnych odstępach czasu, co umożliwi obserwowanie dynamiki zmian rozwojowych oraz identyfikację sfer, w których dziecko rozwija się lepiej i tych, które wymagają intensywniejszego wspomagania. W efekcie zostanie stworzony system, który pozwoli na lepsze niż dotychczas śledzenie postępów w terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Wierzymy, że dzięki temu praca wielu terapeutów stanie się łatwiejsza, a proces terapeutyczny – bardziej efektywny.

3. W jaki sposób charakterystyki mierzalne w interakcji z aplikacjami i tabletami mogą być wykorzystane w ocenie postępów terapii dziecka z autyzmem?

Dane pochodzące z gier edukacyjnych na tablecie, w połączeniu z informacjami podanymi przez terapeutę, pozwolą na lepszą ocenę sfer rozwoju, w których dziecko potrzebuje szczególnego wspomagania, znacząco wspomagając pracę osób prowadzących terapię. Informacje te będą wykorzystane w złożonym systemie jako kryteria optymalizujące dobór ścieżki terapeutycznej, dzięki czemu terapia będzie mogła być w większym stopniu zindywidualizowana.

4. Dlaczego wykorzystujemy tablety?

Tablety ze względu na swój mały rozmiar i intuicyjność́ obsługi są lepszymi narzędziami do pracy z dziećmi niż komputery z klawiaturą i myszką. Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w większości są zainteresowane interakcją z komputerami i tabletami, dzięki czemu specjalnie przygotowane aplikacje na tablety mogą stanowić pretekst do tego by rodzic lub terapeuta nawiązał kontakt z dzieckiem. Ponadto, już teraz tablety są z powodzeniem używane w terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

5. Dlaczego chcemy stworzyć zautomatyzowany system śledzenia postępów w terapii?

Obecne kryteria oceny postępów terapii są trudno kwantyfikowalne i w dużej mierze zależą od subiektywnej oceny terapeuty/opiekuna dziecka. Tworzony przez nas system pozwoli terapeucie na stały dostęp do informacji dotyczących zachowań dziecka podczas poszczególnych sesji terapeutycznych,  a wizualizacje i statystyki będą widoczne bez konieczności wyszukiwania w papierowej dokumentacji. Ponadto, mamy nadzieję, że system pozwoli terapeutom na łatwiejsze tworzenie okresowych raportów dotyczących postępów dzieci w terapii.

6. Kto i jak skorzysta z wytworzonego rozwiązania?

Terapeuta

Dzięki lepszemu dostępowi do informacji dotyczących różnych obszarów funkcjonowania dziecka, terapeuta będzie mógł jeszcze lepiej dostosować terapię do jego potrzeb. Dostęp do aplikacji jest bardzo prosty – istnieje możliwość zastosowania programu w dowolnej instytucji terapeutycznej bez wprowadzania skomplikowanych zmian organizacyjnych, pod warunkiem, że terapeuta będzie miał dostępu do urządzenia typu tablet lub smartphone.

Dziecko

Lepsza ocena postępów to bardziej zindywidualizowana i efektywna terapia. Gry edukacyjne są dla dzieci przyjemną i wesoła zabawą, nie przypominają klasycznych badań i testów. Dzięki obniżeniu poziomu stresu przy badaniu możemy uzyskać bardziej miarodajne wyniki pomiaru.

Społeczeństwo

Autyzm jest zaburzeniem, które każdego roku jest diagnozowane u 1 na 68 dzieci. Najbardziej restrykcyjne szacunki określają liczę osób z autyzmem w Polsce na 30 tysięcy. Całościowy charakter zaburzeń, a także znaczne rozpowszechnienie ASD sprawiają, ze zaburzenia te generują znaczne koszty społeczne i ekonomiczne. Ekonomiczne obciążenia obejmują koszty opieki medycznej, edukacji specjalnej, opieki społecznej oraz opieki instytucjonalnej.

Niestety, pomimo rosnącej wagi społecznej problemu, dostęp do systemu wsparcia osób z autyzmem, jest w Polce ograniczony. Większość dzieci jest diagnozowana i obejmowana programami wczesnego wspomagania rozwoju zbyt późno. Specjaliści zgodnie podkreślają, że odpowiednio wcześnie podjęta terapia jest dla wielu dzieci szansą na samodzielne funkcjonowanie w przyszłości, dlatego też wszelkie programy, które zwiększają skuteczność wczesnych interwencji, mogą przyczynić się do zmniejszenia społecznych i ekonomicznych kosztów autyzmu.