Wyniki projektu

Publikacje:

 1. Agnieszka Landowska, Badania nad e-technologiami wspierającymi terapię autyzmu, PismoPG, 1/2017, s. 21-25.
 2. Agata Kołakowska, Agnieszka Landowska, Grzegorz Brodny, Drag-and-drop game revealing progress of children with autism, Journal of Computer Science and Technology (accepted for publication in 2017).
 3. Landowska A.: Looking for simplicity. Usability of digital applications for children with ASD, Noldus User Report, 2015 (dostępny pod adresem: http://info.noldus.com/usability-of-digital-applications-for-children-with-asd)
 4. Kołakowska A., Landowska A., Wróbel M., Zaremba D., Czajak D., Anzulewicz A.: Applications for investigating therapy progress of autistic children// Proceedings of the 2016 Federated Conference on Computer Science and Information Systems/, 2016, s.1693-1697
 5. Kołakowska, A., Landowska, A., Wróbel, M. R. (2016) Behaviometrics of digital games for children with Autism Spectrum Disorder, EduAkcja.Magazyn edukacji elektronicznej, nr 1/2017.
 6. Landowska, A., Kołakowska, A., Anzulewicz, A., Jarmołkowicz, P. i Rewera, J. (2014). E-technologie w edukacji i terapii dzieci z autyzmem w Polsce. EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej nr 2 (8)/2014, str. 42—48.  Przejdź do artykułu
 7. Landowska A., Kołakowska, A., Anzulewicz, A., Jarmołkowicz, P. i Rewera, J. (2014). E-technologie w diagnozie i pomiarach postępów terapii dzieci z autyzmem w Polsce, e-mentor, nr 4 (56), s. 26–30. Przejdź do artykułu
 8. A. Landowska, M. Smiatacz, Kształtowanie postaw inżynierów poprzez projekt oprogramowania dla dzieci z autyzmem, „e-mentor” 2015, nr 2(59), s. 28-34, http://dx.doi.org/10.15219/em59.1167. Przejdź do artykułu
 9. Landowska Agnieszka, Smiatacz Michał: “Mobile Activity Plan Applications for Behavioral Therapy of Autistic Children”, International Conference on Man-Machine Interactions, 6-9.10.2015  Przejdź do artykułu
 10. Agata Kołakowska, Agnieszka Landowska, Katarzyna Karpienko, Gyroscope-based game revealing progress of children with autism, International Conference on Machine Learning and Soft Computing, Ho Chi Minh City, Vietnam, January 13-16 2017

Raporty techniczne:

 1. Anna Anzulewicz, Dominika Czajak, Krzysztof Sobota, Agnieszka Landowska, Michał Wróbel, Specyfikacja narzędzia do zbierania danych o postępach terapii dzieci z ASD, raport Techniczny Wydziału ETI Politechniki Gdanskiej, nr 2/2016 Przejdź do Raportu
 2. Anzulewicz A., Czajak D., Hornowska-Stoch M., Kołakowska A., Landowska A.: Metody i narzędzia zbierania danych w diagnozie i terapii dzieci z autyzmem, Raport Techniczny 18/2015, Gdańsk, Polska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, s.1-10. Przejdź do Raportu
 3. Agata Kołakowska, Michał Witkowicz, Agnieszka Landowska, Specyfikacja cech wyznaczanych na podstawie surowych danych zbieranych podczas sesji z udziałem dzieci z ASD, Raport Techniczny WETI PG, 14/2016
 4. Agnieszka Landowska, Agata Kołakowska, Rozpoznawanie postępów terapii dzieci z autyzmem na podstawie danych behawioralnych, Raport Techniczny WETI PG, 15/2016
 5. Anna Anzulewicz, Dominika Czajak, Agata Kołakowska, Agnieszka Landowska, Krzysztof Sobota, Raport z pomiarów postępów dzieci z ASD, Raport Techniczny WETI PG, 16/2016

Nagrody i wyróżnienia:

 • projekt był promowany na Międzynarodowych Targach Wynalazczości i Designu  KIDE, 9-11 grudnia 2016, Kaohsiung, Taiwan, gdzie został odznaczony Złotym medalem za wynalazek „Automatyzacja pomiarów postępów terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju  ze spektrum autyzmu”.
 • projekt był promowany na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacyjności iENA 2016, Norymberga, Niemcy 27-30 października 2016, gdzie został odznaczony Brązowym medalem za wynalazek „Automatyzacja pomiarów postępów terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju  ze spektrum autyzmu”
 • konsorcjum projektu otrzymało nominację do tytułu Polska Nagroda Innowacyjności 2015 w programie prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości Sp. z o.o. oraz redakcje: Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie List nominacyjny – PNI 2015 – Fundacja Hipoterapia
 • Plakat z projektu otrzymał Best Poster Award na międzynarodowej konferencji ECEL, Praga, Czechy.

 

Procedura zbierania danych pomiarowych uzyskała zgodę Komisji Etycznej przy Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie.