Zespół

Dzięki połączeniu doświadczenia terapeutów z wiedzą na temat nowoczesnych technologii tworzymy rozwiązanie, które sprawi, że monitorowanie postępów w terapii dzieci będzie efektywniejsze. Wierzymy, że dzięki temu rozwiązaniu Terapeutom będzie pracowało się łatwiej, a dzieci będą miały zapewnioną jeszcze lepszą opiekę ze strony specjalistów. Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie:

 

pgPolitechnika Gdańska – najstarsza polska politechnika, wybitna jednostka badawcza, promująca innowacyjne rozwiązania technologiczne dla współczesnych problemów. Politechnika Gdańska posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji badań, jak również prowadzi wiele projektów o charakterze wdrożeniowym. W zakresie współpracy z rynkiem technologii medycznych uczenia może pochwalić się już wieloma projektami, miedzy innymi MEDEYE, stworzeniem domowego asystenta dla osób starszych i chorych, oraz Cyber-okiem – polskim Wynalazkiem Roku 2013. Uczestnicy projektu ze strony Politechniki mają doświadczenie w realizacji i kierowaniu grantami, w tym realizują projekt dla dzieci z autyzmem „Optoelektroniczne metody wsparcia terapii behawioralnej dzieci z autyzmem”.

 

hipoterapiaFundacja Hipoterapia – najstarsza fundacja w Polsce zajmująca się dziećmi cierpiącymi na zaburzenia rozwoju i zachowania. W ramach działań na rzecz osób z takimi zaburzeniami Fundacja prowadzi działania terapeutyczne i rehabilitacyjne takie jak hipoterapia, fizjoterapia, terapia pedagogiczna, logopedyczna i psychoterapia. W ciągu 25 lat działania Fundacji, zrealizowała ona wiele projektów i grantów m.in. w ramach dofinansowania z funduszu PFRON, POKL czy Budżetu Państwa.

 

harimataHarimata – narodziła się pod koniec 2013 roku w Krakowie. Obecnie jest to grupa entuzjastów nowych technologii, innowacji i badań nad sztuczną inteligencją. Interdyscyplinarny zespół Harimaty, składający się ze specjalistów z dziedzin takich jak psychologia i nauki o mózgu, inżynieria oprogramowania oraz analiza danych, opracowuje technologię wykorzystującą urządzenia mobilne do wspierania oceny różnych aspektów rozwoju dzieci oraz śledzenia postępów w terapii.