O autyzmie

Czym jest autyzm?

Autyzm to pojęcie, pod którym kryje się wiele zaburzeń mieszczących się w ramach szerokiej gamy objawów. Najważniejszymi przejawami tego zaburzenia są nieprawidłowości w zakresie nawiązywania kontaktów społecznych, komunikacji oraz specyficzne powtarzalne i schematyczne zachowania. Autyzm ma wiele postaci, a poszczególne osoby cierpiące na to zaburzenie mogą różnić się w zakresie zdolności intelektualnych, komunikacyjnych i społecznych, dlatego każdy przypadek powinien zawsze być traktowany indywidualnie.

Autyzm jest zaburzeniem o ogromnej wadze społecznej – obecnie więcej dzieci na świecie cierpi na zaburzenia ze spektrum autyzmu niż na cukrzycę, zespół Downa, porażenie mózgowe, dystrofię mięśniową czy mukowiscydozę – łącznie. Przyczyna tak częstego występowania zaburzenia nie jest do końca poznana, wiemy natomiast, że w jego powstawaniu biorą udział zarówno czynniki genetyczne jak i środowiskowe. Co ważne, specjaliści są zgodni co do tego, że wcześnie podjęta terapia, połączona z odpowiednim, dopasowanymi do konkretnego przypadku postępowaniem, może przynieść znacząco poprawić jakość życia cierpiącego na nie dziecka, a niektórym dzieciom może pozwolić na samodzielne życie w przyszłości.

 

Jakie objawy powinny zaniepokoić rodzica?

  • unikanie przez dziecko kontaktu cielesnego i wzrokowego
  • obojętność w stosunku do rówieśników i otoczenia
  • schematyczne, powtarzalne zachowania, monotonia w zabawie
  • brak reakcji na sytuacje stresowe, niebezpieczne
  • problemy z mową, chaotyczne artykułowanie dźwięków
  • pozorna głuchota, brak reakcji na polecenia
  • brak akceptacji dla zmian środowiskowych
  • trudności w przyswajaniu nowych umiejętności

Istnieje szereg testów, które pozwalają na ocenę ryzyka zagrożenia całościowymi zaburzeniami rozwoju u dziecka. Jednym z najszerzej wykorzystywanych narzędzi jest Zmodyfikowany Kwestionariusz Autyzmu w Okresie Poniemowlęcym* (ang. The Modified – Checklist for Autism in Toddlers, M-CHAT), który jest wypełniany przez rodzica/opiekuna i który może być stosowany podczas badań przesiewowych. Kwestionariusz M-CHAT można wypełnić bezpłatnie online.

 

*Robins, D., Fein, D., Barton, M., Green, J. (2001). The Modified-Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT): An initial investigation in the early detection of autism and Pervasive Developmental Disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 31 (2), 131-144.